Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 maart 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 12 december 2001 wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn ond(...) Voor de raadpleging van de

bron
ministerie van verkeer en infrastructuur
numac
2002014036
pub.
19/03/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN VERKEER EN INFRASTRUCTUUR


Bestuur van het Vervoer te Land Ongeregeld vervoer (autocardiensten) Hernieuwing van een machtiging Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001003588 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 december 2001 tot 17 december 2003 bevestigt sluiten wordt aan de in de hiernavermelde tabel aangeduide vervoerondernemer, tegen de voor zijn onderneming vastgestelde bepalingen en voorwaarden, machtiging verleend ongeregeld vervoerdiensten te exploiteren voor een nieuwe periode die ingaat op 1 januari 2001 en die op 31 december 2010 zal verstrijken.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^