Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 oktober 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Ontslag en benoeming van twee bedrijfsrevisoren Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000, wordt : aan de heer M. Boone en Bij ditze

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2002016215
pub.
31/10/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Ontslag en benoeming van twee bedrijfsrevisoren Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2000, wordt : aan de heer M. Boone en de heer R.-H. Fransolet, op hun verzoek, eervol ontslag verleend uit hun ambt van bedrijfsrevisor bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen.

Bij ditzelfde besluit worden : de heren J. Van Wemmel, bedrijfsrevisor te 9000 Gent, en P. Alcover, bedrijfsrevisor te 4000 Luik, benoemd tot revisor bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen, in vervanging van respectievelijk de heren M. Boone en R.-H. Fransolet.

Deze benoeming heeft betrekking op de controle van de boekhouding van het bovenvermelde Instituut voor de jaren 2000, 2001 en 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^