Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 januari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001 wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de Dit

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027044
pub.
26/01/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 24/10/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027054 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de vereniging van natuurlijke personen « B.D.H.P. » met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40955 van het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001.

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001021557 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu sluiten wordt de heer Alain Cordier met ingang van 5 november 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Dit uittreksel vervangt het uittreksel bekendgemaakt op blz. 40956 van het Belgisch Staatsblad van 28 november 2001.

Bij ministerieel besluit van 7 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001249 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Vlaams-Brabant type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001001248 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Antwerpen type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031481 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bewijsstukken voor de inkomsten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 19/01/2002 numac 2002035036 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 oktober 1998 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen, opgenomen in ki type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027150 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001031476 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. 07/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027151 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 12 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 sluiten wordt de « sprl Baumans-Deffet » met ingang van 12 december 2001 voor een termijn van vier jaar erkend als ontwerper voor de opstelling, de wijziging of de herziening van gemeentelijke plannen van aanleg.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^