Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 02 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 november 2001 wordt de vennootschap « Incitec s.p.r.l. » met ingang van 8 september 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgend - rui

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027101
pub.
02/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003585 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van nieuwe fiscale plakzegels sluiten wordt de vennootschap « Incitec s.p.r.l. » met ingang van 8 september 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - ruimtelijke ordening, stedenbouw; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003585 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van nieuwe fiscale plakzegels sluiten geniet de heer Eric Roubaud tussen 28 november 2001 en 5 november 2006 de afwijking van de voorwaarden bedoeld in artikel 55, eerste lid, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003585 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van nieuwe fiscale plakzegels sluiten wordt de « s.a.

Hydro-Top Recherche et Développement » van 28 november 2001 tot 30 juni 2003 erkend als exploitant van mobiele installaties voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003585 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van nieuwe fiscale plakzegels sluiten wordt de « s.a. Serck Metals Recycling » met ingang van 28 november 2001 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027060 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 28/11/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001003585 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van nieuwe fiscale plakzegels sluiten geniet de heer Michel Di Silvestro tussen 28 november 2001 en 28 mei 2005 de afwijking van de voorwaarden bedoeld in artikel 55, eerste lid, van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 9 april 1992 betreffende de giftige of gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001007317 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001011536 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2001022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten wordt de « Tauw b.v. » niet erkend als analyselaboratorim voor afvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2001007317 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001011536 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027157 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 17 en programma 08 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2001022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten worden de heren Philippe Delaisse, Hubert Ferauge en Pierre Koch en Mevr. Joëlle Piedboeuf van 12 december 2001 tot 11 november 2006 erkend als verantwoordelijke personen voor de binnen de « s.a. Cimenteries C.B.R. » uitgevoerde verrichtingen inzake de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 4 juli 2000 tot erkenning van de « s.a. Messageries Lambert » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten wordt de « s.a. Rendac C.E.S. » met ingang van 20 december 2001 voor een termijn van vijf jaar erkend als laag- en hoog-risicodierenafval, met inbegrip van gespecificeerde risicomaterialen.

Bij ministerieel besluit van 20 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/12/2001 pub. 06/02/2002 numac 2002016024 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot instelling van een steunregeling voor producenten van bepaalde akkerbouwgewassen sluiten wordt mevrouw Isabelle Dufrane van 20 december 2001 tot 14 november 2006 erkend als verantwoordelijke persoon voor de binnen de « s.a. Fusiman Industrial Cleaning » uitgevoerde verrichtingen inzake de verzameling van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 25/05/2002 numac 2002035178 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse regering van 14 december 2001 betreffende de opleidingscheques type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 31/01/2002 numac 2002016004 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 april 1999 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om de geïntegreerde productiemethode voor pitfruit in te voeren of verde sluiten wordt de heer Benoît Dessart van 21 december 2001 tot 24 juli 2006 erkend als verantwoordelijke persoon voor de binnen de « s.a. Lamesch » d.m.v. zijn mobiele voorbehandelingsinstallaties uitgevoerde verrichtingen inzake de verzameling en de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Fonds voor beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021005 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021004 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021003 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie sluiten wordt de « s.a.

AIB-Vincotte Ecosafer » met ingang van 1 januari 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, grote vervoerinfrastructuren en stuwdammen; - ruimtelijke ordening, middelgrote ontwerpen, met name landelijke en recreatie-uitrustingen en -inrichtingen; - mijnen en groeven; - industrieprocessen m.b.t. energie; - industrieprocessen m.b.t. stoffenverwerking; - afvalbehandeling en -opslag; - vergunningen voor landbouwbedrijven.

Bij ministerieel besluit van 7 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022177 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij het Fonds voor Beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022174 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende de aanduiding van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 19/03/2002 numac 2002022175 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij het Fonds voor beroepsziekten type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 29/03/2002 numac 2002022176 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu en ministerie van financien Ministerieel besluit houdende ontslag van een revisor bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021005 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor reproducties van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021004 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van reproductie van foto's type ministerieel besluit prom. 07/01/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002021003 bron federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden Ministerieel besluit tot vaststelling van de tarieven voor prestaties geleverd door het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium op het gebied van conservatie en restauratie sluiten wordt de door de vennootschap Abesim ingediende aanvraag om erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken voor de categorie projecten « afvalbehandeling en -opslag » verworpen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^