Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 februari 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001 wordt de stad Moeskroen vanaf 1 juli 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddel Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027139
pub.
13/02/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart sluiten wordt de stad Moeskroen vanaf 1 juli 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/508.

Bij ministerieel besluit van 15 mei 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 18/05/2001 numac 2001016166 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 15/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001014100 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit houdende de benoeming van de voorzitter en leden van de examencommissies voor de zeevisserijvaart sluiten wordt de erkenning van de « a.s.b.l. Femmes prévoyantes socialistes de la Fédération des Mutualités des Arrondissements de Dinant-Philippeville » als schuldbemiddelaar met ingang van 22 februari 2001 ingetrokken, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Theux vanaf 15 juni 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/111.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Edingen vanaf 29 augustus 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/115.

Bij ministerieel besluit van 25 mei 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Flémalle vanaf 12 september 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/118.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027559 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001027558 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 16 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 26/06/2001 pub. 11/07/2001 numac 2001009556 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit tot erkenning, bedoeld in artikel 508/2 van het Gerechtelijk Wetboek, van bepaalde organisaties voor de juridische bijstand sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Fleurus vanaf 29 augustus 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/116.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 1996-2000 sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Aarlen vanaf 10 augustus 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/113.

Bij ministerieel besluit van 17 juli 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/07/2001 pub. 21/08/2001 numac 2001022542 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot samenstelling van de jury belast met de beoordeling van de werken van de kandidaten voor de vijfjaarlijkse prijzen der geneeskundige wetenschappen voor de periode 1996-2000 sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Awans vanaf 29 augustus 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/117.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Kasteelbrakel vanaf 10 augustus 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/114.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Florenville vanaf 10 oktober 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/119.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Gedinne vanaf 25 oktober 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/120.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Malmedy vanaf 8 december 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/122.

Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2001 wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Dison vanaf 8 december 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/124.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001016289 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Quaregnon vanaf 12 september 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/244.

Bij ministerieel besluit van 6 september 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/09/2001 pub. 07/09/2001 numac 2001016289 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2000 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten wordt de vennootschap « Association des C.P.A.S. du Centre », die onder de wet valt van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, vanaf 28 februari 2000 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend met een opschortingsperiode van 21 november 2000 tot 31 december 2000, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/CR/2.

Bij ministerieel besluit van 25 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/10/2001 pub. 01/12/2001 numac 2001021557 bron diensten van de eerste minister Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 9 juli 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Cu sluiten wordt de erkenning van de « Mutualité socialiste du Luxembourg » als schuldbemiddelaar met ingang van 31 december 2001 ingetrokken, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de privé-non-profit sector, bedoeld in artikel sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Pepinster vanaf 8 december 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/121.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de privé-non-profit sector, bedoeld in artikel sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Rochefort vanaf 14 februari 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/129.

Bij ministerieel besluit van 13 november 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 29/01/2002 numac 2002027071 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 13/11/2001 pub. 13/12/2001 numac 2001022870 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot bepaling van de samenstelling van het beheerscomité van de terugvorderingsfondsen voorzien bij het koninklijk besluit van 3 mei 1999 tot inrichting van het terugvorderingsfonds voor de privé-non-profit sector, bedoeld in artikel sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Stoumont vanaf 25 november 2001 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/245.

Bij ministerieel besluit van 4 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/12/2001 pub. 11/12/2001 numac 2001003589 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 augustus 1998 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 10 augustus 1998 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Uniao Nacional para a Independência Total de Angola sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Namen vanaf 26 januari 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/125.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^