Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 februari 2002
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt Enasc v.z.w. erkend als "natuurgids"-organisatie. Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN057. Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001 wordt Mevr. Sylvie Bauvir erken Deze erkenning heeft het nr

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027147
pub.
16/02/2002
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt Enasc v.z.w. erkend als "natuurgids"-organisatie.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN057.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt Mevr. Sylvie Bauvir erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN599.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2001 pub. 30/06/2001 numac 2001022426 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 2 september 1980 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte ziekte- en invaliditeitsverzekering tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische special sluiten wordt de heer Jean-Marie Brandeleer erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN600.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten wordt Mevr. Annick Pironet erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN602.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten wordt de heer Léon Huet erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN603.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten wordt de heer Robert Bouquiaux erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN604.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten wordt Mevr. Huguette Deum erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN605.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 10/10/2001 numac 2001003468 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 03/10/2001 pub. 28/11/2001 numac 2001031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie aan bepaalde ambtenaren van het Bestuur der Plaatselijke Besturen sluiten wordt de heer Vincent Demanet erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN606.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt de heer Jacques Vanassche erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN607.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt de heer Vincent Nivarlet erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN608.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt Mevr. Virginie Gosselin erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN609.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt Mevr. Marie-Claire Auriol erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN610.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt de heer Mathieu Eraste erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN611.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt de heer Christophe Bourdon erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN612.

Bij ministerieel besluit van 5 oktober 2001 wordt de heer Thibault Van den Brande erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN613.

Bij ministerieel besluit van 18 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001022971 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 december 1982 houdende vaststelling van het programmacijfer voor rust- en verzorgingstehuizen sluiten wordt de heer Guillaume Poswick erkend als natuurgids.

Deze erkenning heeft het nr. 2001/GN601.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^