Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 06 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2001 wordt de omtrek bepaald voor een programma voor stadsheropleving « Charles de Gaulleplein », te Moeskroen, en wordt de toekenning van de nodige subsidies goedgekeurd MOESK

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027325
pub.
06/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Ruimtelijke ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001003671 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 december 1992 waarbij uitstel wordt verleend voor de betaling van de accijns type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016003 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingkosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 06/03/2002 numac 2002016019 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van zaaizaden van groenten en van cichorei voor de industrie sluiten wordt de omtrek bepaald voor een programma voor stadsheropleving « Charles de Gaulleplein », te Moeskroen, en wordt de toekenning van de nodige subsidies goedgekeurd.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 25 januari 2002 wordt bepaald dat de bedrijfsruimte nr. SAE/MC95, « Usine textile Sowatex », te Moeskroen (Herseaux), met het perceel kadastraal bekend te Moeskroen, 8e afdeling, sectie K, nr. 124b pie, afgedankt is en vernieuwd of gesaneerd moet worden.

Het bij het besluit gevoegde plan ligt ter inzage bij de « Direction générale de l'Aménagement du Territoire, du Logement et du Patrimoine » (Directoraat-generaal Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Patrimonium), « Direction de l'Aménagement opérationnel » (Directie Operationele Inrichting), rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 28 januari 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/01/2002 pub. 28/02/2002 numac 2002027219 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 15 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de vernieuwing van de samenstelling van de gemeentelijke adviescommissie voor ruimtelijke ordening van Moeskroen goedgekeurd, zoals aangenomen op 21 mei 2001 bij de beraadslaging van de gemeenteraad van Moeskroen.

De lijst van de leden ligt ter inzage bij de « Division de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme », rue des Brigades d'Irlande 1, 5100 Jambes, en bij het gemeentebestuur van Moeskroen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^