Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 augustus 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002 wordt de heer Laurent Donato met ingang van 1 februari 2000 in vast verband benoemd tot attaché. Bij ministerieel besluit van 8 mei 2002 wordt de heer Patrice Toussaint met ingang van 1 ja Bij ministeri

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2002027731
pub.
31/08/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


Personeel Bij ministerieel besluit van 6 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 27/06/2002 numac 2002011169 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van leden van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 08/06/2002 numac 2002016129 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIf,g type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012529 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking type ministerieel besluit prom. 06/05/2002 pub. 13/06/2002 numac 2002012530 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Ministerieel besluit houdende vrijstelling van de verplichting om startbaanovereenkomsten aan te werven voor de ondernemingen die voor hun werklieden vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf sluiten wordt de heer Laurent Donato met ingang van 1 februari 2000 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 8 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 30/05/2002 numac 2002014132 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 7 mei 2002 betreffende het vervoer van zaken over de weg type ministerieel besluit prom. 08/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002000409 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politi sluiten wordt de heer Patrice Toussaint met ingang van 1 januari 2001 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 14/06/2002 numac 2002007138 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de taalexamencommissie voor de zittijd van mei 2002 type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 19/06/2002 numac 2002000418 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 januari 2001 betreffende het overdragen van bevoegdheid van de Minister van Binnenlandse Zaken aan bepaalde overheden van de federale politie inzake de gunning en de uitvoering van over type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014139 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 14/05/2002 pub. 31/05/2002 numac 2002014141 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakeningen en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer sluiten wordt de heer Luc Wansart met ingang van 1 februari 2000 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 juni 2002 wordt de heer M. Dambreme vanaf 1 juni 2002 als attaché tot de proeftijd toegelaten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^