Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 september 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2002, wordt de "N.V. Despeghel Trans", met ingang van 18 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van Bij ministerieel beslui

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002027780
pub.
11/09/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011232 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011230 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten, wordt de "N.V. Despeghel Trans", met ingang van 18 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 18 juni 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 03/07/2002 numac 2002011232 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 18/06/2002 pub. 10/07/2002 numac 2002011230 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 februari 2001 tot benoeming van de leden van de algemene raad van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas sluiten, wordt de "B.V.B.A. Devoldere Transport", met ingang van 18 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2002, wordt de "S.A. Asea Brown Boveri", met ingang van 30 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 30 juni 2002, wordt de "N.V. Metal Recycling Transport", met ingang van 30 juni 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002 sluiten, wordt de vennootschap "Ecofox S.A.", met ingang van 15 april 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectstudies voor de volgende categorieën van projecten : - mijnen en groeven; - afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002 sluiten, wordt de vennootschap "Envico S.P.R.L.", met ingang van 5 juli 2002, voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectstudies voor de volgende categorieën van projecten : - mijnen en groeven; - afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 5 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/07/2002 pub. 03/10/2002 numac 2002022617 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2002 sluiten, wordt de vennootschap "Geosan S.A.", met ingang van 2 juni 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectstudies voor de volgende categorie van projecten : - afvalbehandeling en -opslag.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009392 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002016167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027644 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie" type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e sluiten, wordt de "S.A. Vidange Loiseau", met ingang van 8 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009392 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002016167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027644 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie" type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e sluiten, wordt de "S.A. Transports Louis Frisaye", met ingang van 8 juli 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028076 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 12/07/2002 numac 2002009392 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit genomen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 7 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Centraal Bestuur van het Ministerie van Justitie type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 13/07/2002 numac 2002016167 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepalingen wat betreft het gebruik van zeeflappen bij de garnaalvisserij type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 20/07/2002 numac 2002027644 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en bestuurders van de "Commission wallonne pour l'Energie" type ministerieel besluit prom. 08/07/2002 pub. 17/10/2002 numac 2002016209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op heek in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa, b, d, e sluiten, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 4 juli 2000 gewijzigd, waarbij de "S.A. M.L.T." erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, wordt de "S.P.R.L. Ankh", met ingang van 9 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, wordt de bij ministerieel besluit van 30 juni 2000 verleende erkenning van de "S.A. Clean Ways Belgium" als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 ingetrokken vanaf 9 juli 2002.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, wordt de "S.A. Watco Tank Cleaning", met ingang van 9 juli 2002, voor een termijn van drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, wordt de "S.A. Kluber Lubrification Benelux", met ingang van 9 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van een installatie voor de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028081 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028080 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028083 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 09/07/2002 pub. 21/11/2002 numac 2002028082 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten, wordt de "S.C.T.R.", met ingang van 9 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten, wordt de "S.A. Jet Inter", met ingang van 19 juli 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als exploitant van mobiele voorbehandelingsinstallaties voor gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten, wordt de "S.A. Jet Inter", met ingang van 19 juli 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten, wordt de "N.V. De Neef Chemical Recycling", met ingang van 19 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten, wordt de "S.A. Exide Automotive", met ingang van 19 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 19 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/07/2002 pub. 11/09/2002 numac 2002011306 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van coöperatieve vennootschappen sluiten, wordt de "N.V. Shanks Transport", met ingang van 19 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten, wordt artikel 1, § 2, a) , van het ministerieel besluit van 17 april 2002, gewijzigd waarbij de "N.V. Alders International Transport", erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten, wordt de "N.V. Valorauto Belgium", met ingang van 22 juli 2002, voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten, wordt de "N.V. Watco Oil Services Genk", met ingang van 22 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002022640 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 2002 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 22/07/2002 pub. 01/08/2002 numac 2002000588 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende uitvoering van artikel 2, § 2, tweede lid, 1° van het koninklijk besluit van 14 januari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten, wordt de "B.V.B.A. Containerdienst Vanheede", met ingang van 22 juli 2002, voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's en ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^