Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 01 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002 wordt de « A.S.B.L. Le Rayon bleu », gevestigd rue H. Belyn 5, te 6041 Gosselies, vanaf 23 december 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 19 Bij m

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028031
pub.
01/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Sociale actie Bij ministerieel besluit van 25 juli 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 10/08/2002 numac 2002022637 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen en centra voor de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 25/10/2002 numac 2002027910 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende de zoötechnische erkenning van spermaverdeelcentra, bedoeld bij het koninklijk besluit van 9 december 1992 betreffende veterinairrechtelijke en zoötechnische voorwaarden aangaande de productie, de behandeling, de bewaring, type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 20/08/2002 numac 2002036017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de tijdelijke erkenning van een controlelaboratorium en een controlearts in het kader van de medisch verantwoorde sportbeoefening type ministerieel besluit prom. 25/07/2002 pub. 28/09/2002 numac 2002000605 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de veiligheids- en preventiecontracten gesloten tussen bepaalde steden en gemeenten en de Staat sluiten wordt de « A.S.B.L. Le Rayon bleu », gevestigd rue H. Belyn 5, te 6041 Gosselies, vanaf 23 december 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/517.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002003461 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Tintigny vanaf 30 september 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/249.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002003461 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. sluiten wordt het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Hannuit vanaf 12 augustus 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/158.

Bij ministerieel besluit van 30 september 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 05/10/2002 numac 2002036276 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/09/2002 pub. 04/12/2002 numac 2002003461 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot goedkeuring van de wijziging van de verrekeningsregels van het verrekeningsorganisme aangeduid door Euronext Brussels N.V. sluiten wordt de « A.S.B.L. Infor-Famille Charleroi », gevestigd rue Léon Bernus 14, te 6000 Charleroi, vanaf 8 juli 2002 voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie. De erkenning heeft het nummer RW/SMD/511.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^