Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 november 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002 wordt de « s.p.r.l. Noirfalise & fils » met ingang van 7 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van Bij ministeriee

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028057
pub.
08/11/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de « s.p.r.l.

Noirfalise & fils » met ingang van 7 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 7 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002007252 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 februari 1994 betreffende de voortgezette vorming van de lagere officieren van het actief kader van de krijgsmacht en de beroepsproeven door de beroepsofficieren van de krijgsmacht af t type ministerieel besluit prom. 07/10/2002 pub. 31/10/2002 numac 2002016219 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 31 juli 1997 houdende vaststelling van het bedrag per aangeslotene dat de sociale verzekeringskassen voor zelfstandigen ten laste van hun werkingskosten moeten doorstorten aan het Rijksin sluiten wordt de « s.a. Gefco Benelux » met ingang van 7 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 10 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002028026 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het gebruik van bepaalde lokmiddelen op 19 oktober 2002 tijdens de Belgische roofviswedstrijd op het meer van « Ry Jaune » wordt toegelaten sluiten wordt de « s.a.

Transports Durbecq & fils » met ingang van 10 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de « s.a. Van de Weghe Wallonie » met ingang van 15 oktober 2002 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 24 september 2002 gewijzigd, waarbij de « GmbH Silog » werd erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt Mevr. Roxane Baneton met ingang van 15 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de binnen de « s.a. Dequachim » uitgevoerde handelingen inzake de valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt artikel 1, § 2, a) , van het ministerieel besluit van 24 september 2002 gewijzigd, waarbij de « s.a. Espaclux » werd erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de « s.a.

Trans-Chapelle » met ingang van 15 oktober 2002 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002022846 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 15/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027062 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 sluiten wordt de « s.a. Malaquin » met ingang van 15 oktober 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding sluiten wordt artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 december 2001 gewijzigd, waarbij de « s.a.

Rendac C.E.S. » werd erkend als vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval, met inbegrip van gespecificeerde risicomaterialen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^