Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 januari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002 wordt de vennootschap n.v. SPE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 55/14, met ingang van 16 oktober 2002 tot en met 31 mei 2003 een voorlopige licentie voor het leveren Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2002028217
pub.
03/01/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Energie Bij ministerieel besluit van 16 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000761 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en de verplaatsingskosten toegekend aan de tolken werkzaam voor bepaalde diensten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 19/10/2002 numac 2002009964 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 november 1998 houdende aanwijzing van de leden van de commissie van beroep en van de examencommissie, tot uitvoering van de artikelen 428ter, § 9, eerste lid, en 428quater, § type ministerieel besluit prom. 16/10/2002 pub. 30/10/2002 numac 2002003449 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de uitgifteprijs van herdenkingsmuntstukken van 10 EURO ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van de voltooiing van de Brusselse Noord-Zuidverbinding sluiten wordt de vennootschap n.v. SPE, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Koningsstraat 55/14, met ingang van 16 oktober 2002 tot en met 31 mei 2003 een voorlopige licentie voor het leveren van elektriciteit verleend.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2002Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2002 pub. 06/02/2003 numac 2003027063 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 54 en programma 03 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2002 type ministerieel besluit prom. 29/10/2002 pub. 07/11/2002 numac 2002000818 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken sluiten wordt de vennootschap Luminus n.v. met maatschappelijke zetel te 3500 Hasselt, G. Verwilghensingel 32, met ingang van 29 oktober 2002 tot en met 31 mei 2003 een voorlopige licentie voor het leveren van elektriciteit verleend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^