Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 10 juli 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 6 december 2001 werd de n.v. All Clean Milieutechniek erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode v Bij min

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2002031015
pub.
10/07/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophalers van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001001236 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011533 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001001333 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor Veiligheid en Deontologie, opgericht bij het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten sluiten werd de n.v. All Clean Milieutechniek erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar.

Bij ministerieel besluit van 6 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/12/2001 numac 2001001236 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de nieuwe provinciale boekhouding voor de provincie Luxemburg type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 14/03/2002 numac 2001011533 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 september 1997 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 8 september 1997 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Controledienst voor de Verzekeringen type ministerieel besluit prom. 06/12/2001 pub. 12/01/2002 numac 2001001333 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité voor Veiligheid en Deontologie, opgericht bij het koninklijk besluit van 29 juli 1985 betreffende de identiteitskaarten sluiten werd de n.v. Renotec erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van 15 jaar.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001003588 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 december 2001 tot 17 december 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001011536 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2001022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten werd de n.v. MIPLAN erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR069.

Bij ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001003588 bron ministerie van financien Ministerieel besluit dat de faciale rentevoet van de Staatsbon 3/5/7 met herzienbare en gewaarborgde minimumrentevoet - 18 december 1996-1999-2001-2003, voor de periode van 18 december 2001 tot 17 december 2003 bevestigt type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/03/2002 numac 2001011536 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 19/02/2002 numac 2001022964 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot vaststelling van de erkenningscriteria voor huisartsen sluiten werd de n.v. ABESIM erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR070.

Bij ministerieel besluit van 14 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 18/01/2002 numac 2002009003 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het programma van het vergelijkend examen tot rangschikking van kandidaat-notarissen voor het jaar 2002 type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001022992 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende goedkeuring van de verordening van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor zelfstandigen van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, tot wijziging van de verord type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 13/02/2002 numac 2002027153 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 02 en programma 02 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2001 type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 29/12/2001 numac 2001010116 bron ministerie van justitie Ministerieel besluit betreffende de invoering van de euro in de regelgeving inzake justitie type ministerieel besluit prom. 14/12/2001 pub. 09/07/2002 numac 2002003317 bron ministerie van financien Ministerieel besluit betreffende het overdragen van bevoegdheid inzake de gunning en de uitvoering van de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten sluiten werd de n.v. AXTRON GEOCONSULTING erkend als adviesbureau op het vlak van Bodemverontreiniging voor een periode van 15 jaar die loopt vanaf de datum van de kennisgeving van het besluit.

De erkenning draagt het nummer AGR070.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^