Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 03 april 2002
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 21 december 2001 houdende aanwijzing van de leden van de controlecommissie voor het klassement van fanfares en harmonieën worden volgende personen aangewezen tot leden van de controlecommissie voor het k de hee

bron
ministerie van de duitstalige gemeenschap
numac
2002033006
pub.
03/04/2002
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP


Aanwijzingen Bij ministerieel besluit van 21 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031004 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingkosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035089 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake buitenlands beleid aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031002 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de functies die in aanmerking komen voor subsidiëring van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035090 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake communicatie en ontvangst aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 26/01/2002 numac 2002035091 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende delegatie van sommige bevoegdheden inzake kanselarij aan ambtenaren van het departement Coördinatie van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 12/02/2002 numac 2002031003 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de eindejaarstoelage, de haard- en standplaatstoelage en de vergoeding voor onregelmatige prestaties van het personeel van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 21/12/2001 pub. 07/02/2002 numac 2002016029 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 maart 1995 houdende de invoering van een steunregeling voor agrarische bedrijfshoofden die zich ertoe verbinden om biologische teeltmethoden in te voeren of verder toe te passen sluiten houdende aanwijzing van de leden van de controlecommissie voor het klassement van fanfares en harmonieën worden volgende personen aangewezen tot leden van de controlecommissie voor het klassement van harmonieën en fanfares, opgesteld door de Regering van de Duitstalige Gemeenschap op 3 en 4 november 2001 : de heer Leo Neycken, vertegenwoordiger van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap;

Mevr. Carmen Xhonneux, vertegenwoordigster van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap; de heer Paul Derwahl, adviseur-expert. de heer Leo Neycken wordt tot voorzitter van de controlecommissie aangewezen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^