Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Vaststelling van het bedrag van het toongeld, zoals bedoeld in artikel 471 van de programmawet van 24 december 2002 Bij ministerieel besluit van 14 februari 2003 hebben de Minister van Justitie en de Minister van Financiën het bedrag van het too

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2003009153
pub.
20/02/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Vaststelling van het bedrag van het toongeld, zoals bedoeld in artikel 471 van de programmawet van 24 december 2002 Bij ministerieel besluit van 14 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 21/02/2003 numac 2003003107 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022151 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 24/03/2003 numac 2003009148 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 juli 1971 houdende algemene instructie voor de strafinrichtingen type ministerieel besluit prom. 14/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003022148 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui sluiten hebben de Minister van Justitie en de Minister van Financiën het bedrag van het toongeld vastgesteld, in overeenstemming met artikel 471 van de programmawet van 24 december 2002.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^