Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Benoeming van de vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2003 worden, ter vervanging van Mevr. Sylvie Paesmans, Mevr. Marie-Christine Lefèbvre en de heer Roger Payot benoemd tot vereffenaars v Dit be

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011434
pub.
13/08/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Benoeming van de vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003027722 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit waarbij het vissen tijdelijk verboden wordt type ministerieel besluit prom. 08/08/2003 pub. 13/08/2003 numac 2003003441 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende bijzondere maatregelen inzake de elektronische aangifte voor communautair en gemeenschappelijk douanevervoer in het kader van het geautomatiseerd systeem inzake douanevervoer sluiten worden, ter vervanging van Mevr. Sylvie Paesmans, Mevr. Marie-Christine Lefèbvre en de heer Roger Payot benoemd tot vereffenaars van de Kamers van Ambachten en Neringen van de provincie Henegouwen.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juli 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^