Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 november 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Raad voor het Verbruik. - Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 november 2003 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - het ontslag aangeboden door Mevr. Diane Struyven, vice-voorzitster, wordt aanvaard; - - wordt benoe

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2003011560
pub.
24/11/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Raad voor het Verbruik. - Ontslagen. - Benoemingen Bij ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 19/11/2003 numac 2003023003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het jaar 2002, van de parameters per ziekenfonds, ter verdeling van de rijkstoelagen voor de dienst voor geneeskundige verzorging ingericht door de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen voor de zelfs type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02 en 04 van organisatieafdeling 19 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineer type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 16/02/2004 numac 2004200300 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 09/12/2003 numac 2003011559 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 112 houdende registratie, bevestiging en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - het ontslag aangeboden door Mevr. Diane Struyven, vice-voorzitster, wordt aanvaard; - de ontslagen aangeboden door de Dames D. Struyven, E. Brumagne, B. Culot, R. Neyt en de heer J. Sepulchre, werkende leden, alsook door de Dames N. Corman, S. Laruelle, I. Balasoiu, en de heren M. Billocq en H. Koppen, plaatsvervangende leden van de Raad voor het Verbruik, worden aanvaard; - wordt benoemd tot vice-voorzitter van de Raad voor het Verbruik, de heer Gérard de Laminne de Bex; - worden benoemd binnen de Raad voor het Verbruik voor de duur van het mandaat van het lid dat zij vervangen : a) Mevr.Kirsten Peirens, werkend lid, als lid van een representatieve organisatie ter verdediging van de verbruikers; b) De heer Luc Van de Putte, werkend lid, als lid van een representatieve organisatie ter verdediging van de verbruikers;c) De heer Rudy Gotzen, werkend lid, als lid van een representatieve organisatie van de landbouw;d) De heer Philippe Lambrecht, werkend lid, als lid van een representatieve organisatie van de productie;e) Mevr.Virginie Dewitte, werkend lid, als lid van een representatieve organisatie ter verdediging van de verbruikers; f) Mevr.Edith Appelmans, plaatsvervangend lid, als lid van een representatieve organisatie ter verdediging van de verbruikers; g) Mevr.Dominique 't Kint, plaatsvervangend lid, als lid van een representatieve organisatie van de landbouw; h) De heer Ivo Van Bulck, plaatsvervangend lid, als lid van een representatieve organisatie van de productie; i) De heer Paul Blanjean, plaatsvervangend lid, als lid van een representatieve organisatie ter verdediging van de verbruikers.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^