Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003 wordt de vereniging zonder winstoogmerk « J. Van Hemelen », gevestigd Halsendallaan 5, te 1652 Alsemberg, erkend als externe d - de h

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012610
pub.
31/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Erkenning van een externe dienst voor technische controles op de werkplaats Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet sluiten wordt de vereniging zonder winstoogmerk « J. Van Hemelen », gevestigd Halsendallaan 5, te 1652 Alsemberg, erkend als externe dienst voor technische controles op de werkplaats, om de volgende controles uit te voeren : - de hefwerktuigen, bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk en haar uitvoeringsbesluiten; - de centrifuges bedoeld in artikel 320 van het Algemeen Reglement voor de arbeidsbescherming; - de metalen gordijnen in schouwspelzalen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^