Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 31 juli 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erkenning van een organisme voor de toepassing van bepaalde procedures van drukapparatuur Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « SGS Bureau Nivelles », met zetel te 1070 Brussel, Dupuislaan 243, b2,

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2003012611
pub.
31/07/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Erkenning van een organisme voor de toepassing van bepaalde procedures van drukapparatuur Bij ministerieel besluit van 12 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 27/06/2003 numac 2003011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 21/08/2003 numac 2003011369 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 110 houdende erkenning en intrekking van erkenning in toepassing van de wet van 12 juni 1991 op het consumentenkrediet type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 12/06/2003 pub. 19/06/2003 numac 2003022722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 mei 2003 houdende bijzondere tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « SGS Bureau Nivelles », met zetel te 1070 Brussel, Dupuislaan 243, b2, in toepassing van artikel 10 van richtlijn 97/23/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 mei 1997 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lid-Staten betreffende drukapparatuur, erkend voor de beoordeling van de overeenstemming volgens de modules A1, B, B1, C1, F en G.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^