Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 juni 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2003 wordt de « GmbH F. & S. Speditionsgesellschaft » vanaf 9 mei 2003 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen. Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003 wordt art Bij ministerieel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027408
pub.
13/06/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003022550 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 14/07/2003 numac 2003027582 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 15/05/2003 numac 2003000419 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanstelling van de leden van de Wetenschappelijke Raad voor Ioniserende Stralingen opgericht bij het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle sluiten wordt de « GmbH F. & S. Speditionsgesellschaft » vanaf 9 mei 2003 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de aangewezen ambtenaren met het oog op het voorstellen van een minnelijke schikking aan degenen die een inbreuk doen bedoeld in § 1, 1° tot 5° van het artikel 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uito type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van een laddermodel « Titan 3 Way » vervaardigd door « Titan Ladder & Case Co Ltd » sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 8 april 2003 gewijzigd waarbij de S.A. Transport multimodal van Charleroi erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de aangewezen ambtenaren met het oog op het voorstellen van een minnelijke schikking aan degenen die een inbreuk doen bedoeld in § 1, 1° tot 5° van het artikel 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uito type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van een laddermodel « Titan 3 Way » vervaardigd door « Titan Ladder & Case Co Ltd » sluiten wordt de « S.P.R.L. Greuse & fils » vanaf 13 mei 2003 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de aangewezen ambtenaren met het oog op het voorstellen van een minnelijke schikking aan degenen die een inbreuk doen bedoeld in § 1, 1° tot 5° van het artikel 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uito type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van een laddermodel « Titan 3 Way » vervaardigd door « Titan Ladder & Case Co Ltd » sluiten wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 8 april 2003 gewijzigd waarbij de N.V. De Block erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 13 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 20/06/2003 numac 2003011323 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de aangewezen ambtenaren met het oog op het voorstellen van een minnelijke schikking aan degenen die een inbreuk doen bedoeld in § 1, 1° tot 5° van het artikel 13 van de wet van 25 juni 1993 betreffende de uito type ministerieel besluit prom. 13/05/2003 pub. 23/06/2003 numac 2003011301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en programmatorische federale overheidsdienst consumentenzaken Ministerieel besluit houdende verbod het op de markt brengen van een laddermodel « Titan 3 Way » vervaardigd door « Titan Ladder & Case Co Ltd » sluiten wordt de door de N.V. Cominbel aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van laag- en hoogrisicodierenafval, m.i.v. gespecificeerde risicomaterialen, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 14 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/05/2003 pub. 20/05/2003 numac 2003003306 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit met betrekking tot de aanduiding van de dienst die belast wordt met het afleveren van de ontvangstmelding in het kader van het systeem van elektronische notificaties tussen de Federale Overheidsdienst Financiën en bepaalde ministeri sluiten wordt de « S.A. BP Chembel » vanaf 14 mei 2003 voor drie jaar erkend als exploitant van een installatie voor de verwijdering van gevaarlijke afvalstoffen, m.i.v. van giftige afval.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^