Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 augustus 2003
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2003 wordt de vennootschap Tractebel Engineering-EQHS Consulting vanaf 22 juni 2003 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën pr - ruim

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003027713
pub.
13/08/2003
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/06/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003027632 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 18/06/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003027635 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 18/06/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003027630 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 14 en programma 04 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 18/06/2003 pub. 16/07/2003 numac 2003027636 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de vennootschap Tractebel Engineering-EQHS Consulting vanaf 22 juni 2003 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, commerciële en recreatieactiviteiten; - infrastructuur, vervoer en communicatie; - mijnen en groeven; - industrieprocessen inzake energie; - industrieprocessen inzake stoffenverwerking; - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling); - vergunningen voor landbouwexploitatie.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027672 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027674 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 23/07/2003 numac 2003027673 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 08 en 13 van organisatieafdeling 11 en programma 09 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027725 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 19/06/2003 pub. 29/09/2003 numac 2003201002 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 10 en programma 03 van dezelfde organisatieafdeling van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt Mevrouw Arlette Velaers vanaf 19 juni 2003 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke persoon voor de handelingen inzake hergroepering van afgewerkte oliën die uitgevoerd worden op de exploitatiezetel van de s.a. Shanks te Jumet.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt het tweede lid van artikel 1 van het ministerieel besluit van 21 mei 2001 vervangen waarbij de s.a. Lamesch Exploitation erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de bij ministerieel besluit van 13 augustus 2002 aan de s.a. Medical Quick Supplies verleende erkenning als ophaler en vervoerder van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2 ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de s.a. Stratec vanaf 21 juni 2003 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, commerciële en recreatieactiviteiten; - infrastructuur, vervoer en communicatie; - afvalbeheer; - vergunningen voor landbouwexploitatie.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de heer Tom Vandewalle vanaf 24 juni 2003 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke persoon voor de handelingen inzake verwijdering van gevaarlijke afval, giftige afval inbegrepen, alsook van ziekenhuis- en gezondheidszorgafval die uitgevoerd worden op de exploitatiezetel van de s.a. Meprec te Moeskroen.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt de heer Franz Badard van 24 juni 2003 tot 17 augustus 2005 erkend als verantwoordelijke persoon voor de handelingen inzake valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden op de exploitatiezetel van de société Chemviron Carbon te Feluy.

Bij ministerieel besluit van 24 juni 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 29/08/2003 numac 2003027727 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 13 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 24/06/2003 pub. 25/06/2003 numac 2003022736 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu en federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2003 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza sluiten wordt Mevrouw Sabine Lamotte vanaf 24 juni 2003 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke persoon voor de handelingen inzake valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen die uitgevoerd worden op de exploitatiezetel van de s.a. Hydrometal te Engis.

Bij ministerieel besluit van 8 juli 2003 wordt de s.p.r.l. Transports Bastien vanaf 8 juli 2003 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^