Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 februari 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 januari 2003 wordt de n.v. Servaco met ingang van 23 januari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen. Bij ministerieel beslui Bij ministerie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003200181
pub.
26/02/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 06/02/2003 numac 2003003062 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2003 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 19/03/2003 numac 2003014035 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 2 december 1998 houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type ministerieel besluit prom. 23/01/2003 pub. 26/03/2003 numac 2003021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot oprichting van het observatorium van het publiek van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wiens bevoegdheid het Wetenschapsbeleid behoort sluiten wordt de n.v. Servaco met ingang van 23 januari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afvalstoffen en giftige afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2003 wordt de « s.a. Recyterre » met ingang van 25 januari 2003 voor een termijn van drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 25 januari 2003 wordt de « s.a. T.T.S. Multimodal Belgium » met ingang van 25 januari 2003 voor een termijn van drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, met inbegrip van giftige afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 30 januari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 04/03/2003 numac 2003035261 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de kenmerken en minimumeisen voor het onderzoek van landbouwgewassen en groentegewassen type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 12/02/2003 numac 2003011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 12 tot erkenning van een onderneming gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 30/01/2003 pub. 14/02/2003 numac 2003035218 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 73 van het besluit van de Vlaamse regering van 23 oktober 1991 houdende uitvoering van het decreet van 27 maart 1991 inzake medisch verantwoorde sportbeoefening sluiten wordt het bureau « Atelier 50 s.p.r.l. » met ingang van 30 januari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten; - vergunningen voor landbouwbedrijven.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de vennootschap « Service pédologique de Belgique » met ingang van 18 december 2002 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - mijnen en groeven; - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling); - vergunningen voor landbouwbedrijven.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de heer Frédéric Musin met ingang van 1 februari 2003 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : - industrieprocessen m.b.t. energie.

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de vennootschap « Esher Environnement s.p.r.l. » met ingang van 2 maart 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - afvalbeheer; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling).

Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt de vennootschap « Ageco s.p.r.l. » met ingang van 1 februari 2003 voor een termijn van drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : - ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten; - mijnen en groeven; - waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling). - vergunningen voor landbouwbedrijven.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027177 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027172 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de « s.a. Transco » met ingang van 3 februari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027177 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027172 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de n.v. Belgian Oil Services met ingang van 3 februari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 3 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 februari 1998 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven voor het jaar 1998 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027177 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 11/03/2003 numac 2003012089 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 mei 1999 tot erkenning van de inschakelingsbedrijven vanaf 1 januari 1999 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027172 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 03/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027173 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 11 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 sluiten wordt de b.v.b.a.

Containerdienst Mels met ingang van 3 februari 2003 voor een termijn van vijf jaar erkend als vervoerder van laag- en hoog-risicodierenafval, met inbegrip van gespecificeerde risicomaterialen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^