Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 maart 2003
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003 wordt het Centrum voor levens- en gezinsvragen dat beheerd wordt door de « a.s.b.l. La Famille heureuse, Mouvement belge pour le Planning familial, Agglomération boraine », gevestigd te Bij m

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2003200291
pub.
14/03/2003
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Sociale Actie Bij ministerieel besluit van 1 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 01/02/2003 pub. 05/05/2003 numac 2003031091 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 25 april 1997 tot oprichting van de stuurgroep inzake informatica in het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten wordt het Centrum voor levens- en gezinsvragen dat beheerd wordt door de « a.s.b.l. La Famille heureuse, Mouvement belge pour le Planning familial, Agglomération boraine », gevestigd te 7080 Frameries, met ingang van 1 januari 2003, erkend voor zes jaar.

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beroepscomité inzake het vaarbewijs type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2002011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van het model van het uittreksel uit het plannenregister type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de sluiten wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Brunehaut, vanaf 2 mei 2003, voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/198.

Bij ministerieel besluit van 7 februari 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 08/04/2003 numac 2003027178 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 54 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 24/02/2003 numac 2003022161 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de praktische organisatie van de verkiezingen van vertegenwoordigers van de tandartsen zoals bedoeld in artikelen 211, § 2, en 212 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgin type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 02/04/2003 numac 2003014045 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende benoeming van de voorzitter en de leden van het Beroepscomité inzake het vaarbewijs type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 14/02/2003 numac 2002011526 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende de toepassing van het koninklijk besluit van 10 november 1996 betreffende de vermelding van het energieverbruik en het verbruik van andere hulpbronnen op de etikettering en in de standaardproductinformatie van huishoudelijke type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 04/04/2003 numac 2003200605 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende bepaling van het model van het uittreksel uit het plannenregister type ministerieel besluit prom. 07/02/2003 pub. 18/02/2003 numac 2003000090 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in artikel 5, § 4, van het samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams, het Waals en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de sluiten wordt het Openbaar Centrum voor maatschappelijk welzijn van Walcourt vanaf, 22 mei 2003, voor zes jaar als schuldbemiddelaar erkend, overeenkomstig het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling, zoals aangevuld bij het programmadecreet van 16 december 1998 houdende verschillende maatregelen inzake sociale actie.

De erkenning heeft het nummer RW/SMD/201.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^