Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 januari 2004
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken - tarief 2004. - Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besl 1. A

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2004000058
pub.
30/01/2004
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken - tarief 2004. - Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van het ereloon van de tolken in 2004 : Drieëndertig euro en zevenentachtig eurocent (33,87 euro) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief BTW).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van zevenentwintig euro en tweeënveertig eurocent per uur (27,42 euro) (zonder plafond) (bedragen exclusief BTW). 2. Artikel van het ministerieel besluit: art.2, § 1 en § 2.

Bedrag van het ereloon van de vertalers in 2004 : Dertien euro en eenentwintig eurocent (13,21 euro) per handgeschreven bladzijde (A4-formaat) van 30 regels en met een marge van één centimeter en twintig euro en tweeëndertig eurocent (20,32 euro ) per getypte bladzijde (A4-formaat) van 30 regels, die vijfenzeventig tekens bevatten, spaties inbegrepen (bedragen exclusief BTW).

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels : steeds een minimale vergoeding van dertien euro en eenentwintig eurocent (13,21 euro) en twintig euro en tweeëndertig eurocent (20,32 euro), naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft (bedragen exclusief BTW). 3. Artikel van het ministerieel besluit : art.3.

Bedrag van de vervoersonkosten in 2004 : vierendertig eurocent (0,34 euro) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief BTW).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^