Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 februari 2004

Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 11 december 2003 wordt de erkenning hernieuwd die aan de s.a. Expectra Recruitment verleend werd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004200244
pub.
11/02/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Tewerkstelling Bij ministerieel besluit van 11 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200475 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200454 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 23/02/2004 numac 2004200468 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 15/12/2003 numac 2003002190 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Beroepscommissie inzake beroepsongeschiktheid type ministerieel besluit prom. 11/12/2003 pub. 24/12/2003 numac 2003009952 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de erkenning hernieuwd die aan de s.a. Expectra Recruitment verleend werd overeenkomstig artikel 3 van het decreet van 27 juni 1991 betreffende de erkenning van uitzendbureaus.

Deze erkenning heeft het nummer W.2001.95 en geldt voor de duur van twee jaar vanaf 1 januari 2003.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^