Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 23 september 2004

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 juli 2004 wordt de N.V. Smet Jet als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's erkend. Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004 wordt de erkenning als ophaler van gev Bij ministerie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2004202859
pub.
23/09/2004
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 7 juli 2004 wordt de N.V. Smet Jet als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's erkend.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de erkenning als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën, aangevraagd door de N.V. Transpo Daniëls, geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de B.V.B.A. A.B. Maxi Cleaning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën voor een duur van vijf jaar, ingaand op 9 juli 2004, erkend.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de N.V. A.A. Longin Service als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën voor een duur van drie jaar, ingaand op 9 juli 2004, erkend.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de « S.A. Petroma Transport » als ophaler en vervoerder van afgewerkte afvalstoffen voor een duur van drie jaar, ingaand op 9 juli 2004, erkend.

Bij ministerieel besluit van 9 juli 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 23/08/2004 numac 2004002084 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een griffier voor de Raad van Beroep voor Opperambtenaren type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004009496 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Justitie type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 19/08/2004 numac 2004000403 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 2003 tot benoeming van de leden van de Franstalige en Duitstalige Supraprovinciale Raad en van de leden van de Nederlandstalige Supraprovinciale Raad type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 22/07/2004 numac 2004022584 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het opschrift van het ministerieel besluit van 30 april 2003 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van het Fonds voor de ziekenhuizen en de psychiatrische verzorgingstehuizen van de publieke sector a type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 05/08/2004 numac 2004036271 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot bepaling van de voorwaarden en het maximumbedrag van de reserve, bedoeld in artikel 17 van het besluit van de Vlaamse regering van 6 februari 2004 houdende bepaling van de erkennings- en subsidievoorwaarden van sociale verhuurkant type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 01/09/2004 numac 2004009598 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 09/07/2004 pub. 09/08/2004 numac 2004009558 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht sluiten wordt de N.V. Van Gansewinkel als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, afvalstoffen van ziekenhuisactiviteiten en gezondheidszorgen van klasse B2 voor een duur van vijf jaar, ingaand op 9 juli 2004, erkend.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^