Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 21 december 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2005 De parameters N c en N E voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001 houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energ N c = 1,5338 NE = 1,4117 (

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2005011513
pub.
21/12/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Prijzen van de elektrische energie voor de maand december 2005 De parameters Nc en NE voorzien bij het ministerieel besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011521 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van elektriciteit type ministerieel besluit prom. 12/12/2001 pub. 15/12/2001 numac 2001011522 bron ministerie van economische zaken Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maximumprijzen voor de levering van aardgas sluiten houdende reglementering van respectievelijk de prijzen voor elektrische energie laagspanning en hoogspanning zijn voor de maand december 2005 vastgesteld op de volgende waarden : Nc = 1,5338 NE = 1,4117

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^