Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 14 januari 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2004 werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : de heren : Emmanuel Rixhon, Luc De Lobel, o

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2005015003
pub.
14/01/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BUITENLANDSE ZAKEN, BUITENLANDSE HANDEL EN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING


Kanselarijcarrière Vaste benoemingen Bij ministerieel besluit van 30 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/08/2004 pub. 06/09/2004 numac 2004031477 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de bevoegdheden van de Gewestelijke Staatssecretaris toegevoegd aan de Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Plaatselijke Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landscha type ministerieel besluit prom. 30/08/2004 pub. 22/12/2004 numac 2004027273 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 19 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2004 sluiten werden de hiernavermelde stagiairs vast benoemd in de vierde administratieve klasse, op de datum naast hun naam aangeduid : de heren : Emmanuel Rixhon, op 1 juli 2004;

Luc De Lobel, op 20 juli 2004;

Jan Vandeput, op 1 juni 2004;

Mevr. Caroline Mouchart, op 1 juni 2004; de heer René Peeters, op 1 juni 2004;

Mevrn. : Valérie Hauser, op 1 juni 2004;

Sandra Moreau op 1 juni 2004; de heren : Jeroen Deberdt, op 1 juni 2004;

Karl Stouthuysen, op 1 juni 2004.

Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2004 werd Mevr. Reinilde Van Hellemont bevorderd tat de tweede administratieve klasse op datum van 1 oktober 2004.

Bij ministeriële besluiten van 30 augustus 2004 werden de hiernavermelde ambtenaren bevorderd tot de derde administratieve klasse op datum van 1 januari 2004 Mevr. Martine Benoit. de heren : Michel De Coninck;

Karel De Pelsmaeker;

André Gielen;

Mevr. Christine Gregoire; de heren : Bernard Jacxsens;

Marc Mouton;

Jacques Peeters;

Mevr. Françoise Pletinckx; de heer Peter Ponjaert;

Mevr. Reinilde Van Hellemont.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2004 werd Mevr. Geneviève Verbeek bevorderd tot de eerste administratieve klasse op datum van 1 juni 2004.

Overplaatsing adjunct-adviseur Bij ministerieel besluit van 20 augustus 2004Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/08/2004 pub. 08/09/2004 numac 2004014183 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van instellingen die de opleidingscursussen verstrekken voor bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren sluiten werd de heer L. Lefere, adjunct-adviseur, vanaf 1 januari 1999, ontheven uit zijn functie bij het Hoofdbestuur en aan de Ambassade van België te Londen toegevoegd.

Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze mededeling. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel) te worden toegezonden.

Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Europees land dat niet aan België grenst en met negentig dagen ten behoeve van hen die hun woonplaats buiten Europa hebben.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^