Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 11 april 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005, wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de commissie van beroep voor de politieke bevangenen en hun rechthebbenden, van

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2005022267
pub.
11/04/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID


Dienst voor de Oorlogsslachtoffers. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 02/03/2005 numac 2005014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende de toekenning van een premie voor leidinggevenden aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005022149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-spe type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201028 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201027 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201029 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, wordt benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend voorzitter bij de commissie van beroep voor de politieke bevangenen en hun rechthebbenden, van het Nederlandse taalstelsel : de heer Snoeck, Paul, emeritus voorzitter van de rechtbank van koophandel te Turnhout.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^