Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 maart 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 25 januari 2005 wordt de heer Jean-Baptiste Nicaise, eerste attaché, op 1 februari 2004 in ruste gesteld. Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 15 december 2003 waarbij de heer Jean-Ba Bij minis

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005027205
pub.
16/03/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 25 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 25/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005035126 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 december 2004 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 25/01/2005 pub. 31/01/2005 numac 2005003029 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de heer Jean-Baptiste Nicaise, eerste attaché, op 1 februari 2004 in ruste gesteld.

Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2004011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Econo type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling sluiten waarbij de heer Jean-Baptiste Nicaise op 1 februari 2004 in ruste werd gesteld als attaché, ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 26 januari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/01/2005 pub. 18/02/2005 numac 2005003055 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de rentevoet van de in 2005 uit te keren intresten voor de bij de Deposito- en Consignatiekas in bewaring gegeven consignaties, vrijwillige deposito's en borgtochten sluiten wordt de heer Freddy Paquo, eerste attaché, op 1 mei 2004 in ruste gesteld.

Bij hetzelfde besluit wordt het ministerieel besluit van 15 december 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 09/03/2004 numac 2004011110 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 1, derde lid van het ministerieel besluit van 5 februari 2003 tot uitvoering van artikel 2, § 2, van het koninklijk besluit van 25 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Econo type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200478 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 30/01/2004 numac 2004031013 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende bepaling van de werkingskosten van de centra en de diensten voor Bijstand aan personen type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 24/02/2004 numac 2004200477 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 52 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2003 type ministerieel besluit prom. 15/12/2003 pub. 16/01/2004 numac 2003023124 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2003-2004 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling sluiten waarbij de heer Freddy Paquo op 1 mei 2004 in ruste werd gesteld als attaché, ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 10 februari 2005 wordt de heer Philippe Beautrix op 15 november 2004 op eigen verzoek ontheven van zijn functies van attaché-stagiair.

Bij ministerieel besluit van 10 februari 2005 wordt de heer Dominique Ensch op 1 oktober 1999 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 10 februari 2005 wordt de heer Georges Van Malder op 1 april 2005 in ruste gesteld als attaché.

Bij ministeriële besluiten van 10 februari 2005 worden de dames Florence Brackman en Anne-Françoise Olivier alsook de heren Olivier Dechef, Serge Massart en Dominique Perreaux op 1 januari 2004 in vast verband benoemd tot attaché.

Bij ministerieel besluit van 14 februari 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 15/03/2005 numac 2005014036 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201029 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201032 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201030 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201028 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 22/04/2005 numac 2005201027 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 15 en programma 02 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 14/02/2005 pub. 04/03/2005 numac 2005022149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten houders van de bijzondere beroepstitel in de urgentiegeneeskunde, van geneesheren-specialisten in de urgentiegeneeskunde en van geneesheren-spe sluiten wordt de heer Jean-François Koeune op 1 januari 2005 door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché (schaal A5).

Bij ministeriële besluiten van 14 februari 2005 worden de heren André Arnould en Pierre Jonard op 1 januari 2005 door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché (schaal A5).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^