Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 20 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005 wordt de door de « S.A. BM Chimie » aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd. Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005, dat op 1 juli 2005 in werki Bij ministeri

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202423
pub.
20/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005003604 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten wordt de door de « S.A. BM Chimie » aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 15 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 15/07/2005 pub. 27/07/2005 numac 2005003604 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak sluiten, dat op 1 juli 2005 in werking treedt, wordt aan de N.V. De Meuter G. & A een afwijking verleend om tijdens het tweede semester van 2005 afvalstoffen op het grondgebied van het Waalse gewest te storten.

Bij ministeriel besluit van 22 juli 2005, dat op 22 juli 2005 in werking treedt, wordt de heer Franz Badard erkend als verantwoordelijke voor de handelingen tot valorisatie van gevaarlijke afvalstoffen binnen de vennootschap Chemviron Carbon.

Bij ministerieel besluit van 22 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/07/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200167 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 11 en programma 07 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, dat op 22 juli 2005 in werking treedt, wordt de « GmbH Grosse-Vehne Transporte & Speditions » erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen sluiten wordt de door de B.V. Emons Recycling Logistics aangevraagde erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen sluiten, dat op 28 juli 2005 in werking treedt, wordt de « S.A. European Cleaning & Maintenance » erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen sluiten, dat op 28 juli 2005 in werking treedt, wordt de « S.A. Sita Wallonie » erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 28 juli 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/07/2005 pub. 05/09/2005 numac 2005014130 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van het minimumbedrag voor de dekking van de burgerlijke aansprakelijkheid van spoorwegondernemingen sluiten wordt de door de « S.A. Sita Wallonie » aangevraagde erkenning als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3 geweigerd.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op 3 augustus 2005 in werking treedt, wordt de N.V. Bessemans erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op 3 augustus 2005 in werking treedt, wordt de vennootschap Cottis & Sons Transport erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op 3 augustus 2005 in werking treedt, wordt de bij ministerieel besluit van 15 november 2004 aan de N.V. Cryns verleende erkenning als ophaler en vervoerder van dierlijke afval van categorie 3 geschorst.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op de dag van de bekendmaking ervan in werking treedt, wordt de bij ministerieel besluit van 17 november 2003 aan de feitelijke vereniging L. & T. Demeyere verleende erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op 3 augustus 2005 in werking treedt, wordt de « S.A. Etablissements Maurice Wanty » erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 augustus 2005, dat op 3 augustus 2005 in werking treedt, wordt de « S.A. Wilmetrans » erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022668 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest type ministerieel besluit prom. 05/08/2005 pub. 08/08/2005 numac 2005014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten sluiten, dat op de dag van de bekendmaking ervan in werking treedt, wordt de bij ministerieel besluit van 21 december 2004 aan de B.V. Baets verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen geschorst.

Bij ministerieel besluit van 5 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/08/2005 pub. 22/08/2005 numac 2005022668 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 mei 1992 houdende tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de pseudovogelpest type ministerieel besluit prom. 05/08/2005 pub. 08/08/2005 numac 2005014116 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot aanduiding van de bevoegde instelling voor de uitgifte en de verdeling van de digitale tachograafkaarten sluiten, dat op 5 augustus 2005 in werking treedt, wordt de B.V. Jan Dikker Transport erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, dat op 8 augustus 2005 in werking treedt, wordt de « V.O.F. Swagemakers R. Transport » erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 8 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 23/06/2005 numac 2005035738 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 mei 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine en middelgrote ondernemingen die hinder ondervinden als gevol type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 07/09/2005 numac 2005202183 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005035887 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op zeeduivel in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b,d,e type ministerieel besluit prom. 08/06/2005 pub. 26/07/2005 numac 2005035886 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b sluiten wordt het ministerieel besluit van 2 oktober 2002 waarbij de « S.P.R.L. Ecoplus Services » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen gewijzigd door in artikel 18, § 2, het bedrag « 2.500.000 euro (twee miljoen vijfhonderdduizend euro) » te vervangen door « 250.000 euro (tweehonderd- vijftigduizend euro) ».

Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, dat op 8 augustus 2005 in werking treedt, wordt het ministerieel besluit van 22 februari 2005 waarbij de « S.A. Seynave et fils » erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, gewijzigd door in artikel 1, § 2, bepaalde afvalcodes toe te voegen.

Bij ministerieel besluit van 8 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200171 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005. type ministerieel besluit prom. 08/08/2005 pub. 27/01/2006 numac 2006200170 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 sluiten, dat op 8 augustus 2005 in werking treedt, wordt de N.V. Transpo Daniels erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^