Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 september 2005
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2005 wordt de beslissing van 30 juni 2005 waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de C.V.B.A. « Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électric Bij

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2005202442
pub.
19/09/2005
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 2 augustus 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005007213 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de examencommissies voor de taalexamens voor de zittijd van september 2005 type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 16/08/2005 numac 2005003622 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 31/08/2005 numac 2005000501 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 02/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005007212 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 maart 2003 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 20 maart 2003 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het financieel en materieel beheer van het Koninklijk Museum sluiten wordt de beslissing van 30 juni 2005 waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de C.V.B.A. « Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron » de rekeningen 2004 van de intercommunale bekrachtigt, goedgekeurd.

Bij ministerieel besluit van 12 augstus 2005 worden de wijzigingen die in de artikelen 3, 14 en 27 van de statuten van de C.V.B.A. « Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron » door haar buitengewone algemene vergadering aangebracht zijn, goedgekeurd.

Werving. - Resultaten

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^