Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 28 november 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2007 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel be 1. Artik

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2006000889
pub.
28/11/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken. - Tarief 2007 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit van 9 mei 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2003 pub. 28/07/2003 numac 2003000599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst van Binnenlandse Zaken sluiten. 1. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 2007 : vijfendertig EURO en eenentachtig eurocent (35,81 EURO) voor een oproeping en een minimumprestatie van één uur en één kwartier (bedragen exclusief BTW).

Nadien : ereloon per schijf van één kwartier à rato van achtentwintig EURO en achtennegentig eurocent (28,98 EURO) per uur (zonder plafond) (bedragen exclusief BTW). 2. Artikel van het ministerieel besluit : Artikel 2, § 1 en § 2. Bedrag van de erelonen van de vertalers in 2007 : dertien EURO en zevenennegentig eurocent (13,97 EURO) per handgeschreven bladzijde en eenentwintig EURO en achtenveertig eurocent (21,48 EURO) per getypte bladzijde.

Ongeacht het aantal te vertalen of vertaalde regels : steeds een minimale vergoeding van dertien EURO en zevenennegentig eurocent (13,97 EURO) en eenentwintig EURO en achtenveertig eurocent (21,48 EURO) naargelang het een handgeschreven of getypte vertaling betreft. 3. Artikel van het ministerieel besluit : artikel 3. Bedrag van de vervoerskosten in 2007 : veertig eurocent (0,40 EURO) per kilometer, ongeacht het aantal prestaties per dag, met een plafond van 100 km heen en terug (bedragen exclusief BTW).

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^