Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 juni 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006, wordt Mevr. Diane OBUS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collect Bij m

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2006012181
pub.
26/06/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST WERKGELEGENHEID, ARBEID EN SOCIAAL OVERLEG


Ministeriële besluiten betreffende de secretarissen van de paritaire comités Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006, wordt Mevr. Diane OBUS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van het Paritair Comité voor de zeevisserij.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006, wordt Mevr. Marlene MERTENS, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van de hierna vermelde paritaire subcomités : - Paritair Subcomité voor de haven van Gent; - Paritair Subcomité voor de haven van Brussel en Vilvoorde; - Paritair Subcomité voor de havens van Oostende en Nieuwpoort; - Paritair Subcomité voor de haven van Zeebrugge; - Paritair Subcomité voor de haven van Brugge.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006 : - wordt eervol ontslag uit zijn ambt van secretaris van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA gegeven aan de heer André CARLIER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen; - wordt de heer Ghislain SERVAES, administratief assistent bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen andere dan de NV SABENA. Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2006 : - wordt eervol ontslag uit zijn ambt van secretaris van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap gegeven aan de heer Ghislain SERVAES, administratief assistent bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen; - wordt de heer André CARLIER, technisch deskundige bij de Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen, benoemd tot secretaris van het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^