Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 12 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006 wordt met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies van attaché verleend aan de heer René Van der Goten, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

bron
federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
numac
2006022907
pub.
12/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERAAL AGENTSCHAP VOOR DE VEILIGHEID VAN DE VOEDSELKETEN


Personeel. - Pensionering Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022641 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen sluiten wordt met ingang van 1 mei 2007, eervol ontslag uit zijn functies van attaché (dierenarts) verleend aan de heer René Van der Goten, die aanspraak heeft op een rustpensioen.

Bij hetzelfde besluit wordt de betrokkene ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren en de ambtskleding te dragen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^