Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 februari 2006

Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005 wordt de stad Moeskroen gemachtigd om d.m.v. onteigening wegens algemeen nut de hierna omschreven vereiste grondinnemingen door te voeren met het oog op de uitbreiding Voor de

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006200399
pub.
15/02/2006
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 27 juni 2005Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 23/01/2006 numac 2006200085 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 30 en programma 02 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2005 type ministerieel besluit prom. 27/06/2005 pub. 29/07/2005 numac 2005022599 bron federale agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de modaliteiten voor de bewegingsregistratie van dieren bij handelaars, verzamelcentra, halteplaatsen en vervoerders sluiten wordt de stad Moeskroen gemachtigd om d.m.v. onteigening wegens algemeen nut de hierna omschreven vereiste grondinnemingen door te voeren met het oog op de uitbreiding van de site "Futurosports" op het grondgebied van de stad Moeskroen : Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld Hetzelfde besluit bepaalt dat toepassing zal worden gemaakt van de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigeningen ten algemene nutte, waarin artikel 5 van de wet 26 juli 1962 voorziet.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^