Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 13 juli 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 mei 2006 wordt de NV Indaver vanaf 17 mei 2006 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse Bij min

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202148
pub.
13/07/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006003278 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2022 » type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een Veiligheids- en Preventiecontract hebben gesloten met de Staat sluiten wordt de NV Indaver vanaf 17 mei 2006 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Bij ministerieel besluit van 17 mei 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 31/05/2006 numac 2006003278 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 4 % - 28 maart 2022 » type ministerieel besluit prom. 17/05/2006 pub. 04/08/2006 numac 2006000424 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van financiële hulp met het oog op de verwezenlijking van de projecten « bijkomend contingent » Activa-Stadswachten in de steden en gemeenten die een Veiligheids- en Preventiecontract hebben gesloten met de Staat sluiten wordt de NV Cartridge Eco Plan vanaf 17 mei 2006 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006009475 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof t type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009504 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht te Mechelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten wordt de vennootschap RDC Environnement vanaf 6 juni 2006 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 5. "industriële processen inzake stoffenverwerking";8. "vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij hetzelfde besluit wordt de aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";4. "Industriële processen inzake energie";6. "Afvalbeheer";7. "Waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)". Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006009475 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof t type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009504 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht te Mechelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten wordt de vennootschap Aménagement SC tot 20 juni 2009 erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 8. "vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006009475 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof t type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009504 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht te Mechelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten wordt de SA Energie 2030 Agence vanaf 6 juni 2006 voor vijf jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorieën projecten : 4. "industriële processen inzake energie". Bij hetzelfde besluit wordt de aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorieën projecten : 1. "ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en recreatieactiviteiten";2. "projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". Bij ministerieel besluit van 6 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 26/06/2006 numac 2006000441 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de overeenstemming tussen de Belgische en Europese klassen inzake reactie bij brand voor een reeks van producten voor thermische isolatie van gebouwen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009506 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Centrale Toezichtsraad voor het gevangeniswezen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 29/06/2006 numac 2006009475 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk voor het personeel van de griffies en de parketten van de hoven en rechtbanken in het rechtsgebied van het hof van beroep en het arbeidshof t type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022532 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van nieuwe erkenningen van weefselbanken type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009505 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006009504 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissies van Toezicht te Mechelen type ministerieel besluit prom. 06/06/2006 pub. 05/07/2006 numac 2006022527 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Natio sluiten wordt de "SARL Transports Ghestem" vanaf 6 juni 2006 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^