Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 18 augustus 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Landbouw Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006, dat in werking treedt op 29 juni 2006, wordt het bestek "Porc du Pays de Herve" erkend als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op invester Bij hetzelfde besl

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202646
pub.
18/08/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Landbouw Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202413 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 13 van organisatieafdelingen 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 en 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022641 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b sluiten, dat in werking treedt op 29 juni 2006, wordt het bestek "Porc du Pays de Herve" erkend als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op investeringssteun.

Bij hetzelfde besluit wordt de NV "Quality Partner" erkend als instelling voor de controle op de naleving van het bestek "Porc du Pays de Herve".

Het Directoraat-Generaal Landbouw, Directie Productenkwaliteit, is belast met de controle op de goede toepassing van het bestek "Porc du Pays de Herve" en met het toezicht op bovenvermelde certificerende instelling.

Het bestek ligt ter inzage op de website "Portail de l'Agriculture wallonne" (Portaal Waalse Landbouw) : http://www.agriculture.wallonie.be

Bij ministerieel besluit van 29 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006036203 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 houdende de uitvoeringsbepalingen betreffende de steun voor energiegewassen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202413 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04, 05, 06 en 13 van organisatieafdelingen 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19 en 50 en programma 03 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse G type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 12/07/2006 numac 2006022641 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2004 betreffende tijdelijke maatregelen om het inbrengen en het verspreiden van bacterievuur Winsl. et al.) te voorkomen type ministerieel besluit prom. 29/06/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006036369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende beëindiging van de visserij op tong in de i.c.e.s.-gebieden VIIIa,b sluiten, dat in werking treedt op 29 juni 2006, wordt het ministerieel besluit van 23 juni 2004 waarbij het bestek "Porc fleuri" erkend wordt als bestek dat een productie van gedifferentieerde kwaliteit beoogt die recht geeft op investeringssteun, gewijzigd.

Het gewijzigde bestek ligt ter inzage op de website "Portail de l'Agriculture wallonne" (Portaal Waalse Landbouw) : http://www.agriculture.wallonie.be

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^