Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006 wordt de "SPRL Petit, Jean-Louis", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Juifs 49 te 7950 Grosage, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning w(...) Bij ministerieel besluit van

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006202845
pub.
08/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Energie Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de "SPRL Petit, Jean-Louis", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Juifs 49 te 7950 Grosage, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS874) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de heer Jean-Pierre Lauvaux, woonachtig rue des Haies 8, te 1340 Ottignies-Louvain-la-Neuve, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS889) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de "SPRL Altheas", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Z.I. Les Plenesses-sur-les-Thiers 12, te 4890 Thimister, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS898) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de heer Vincent Sauvage, woonachtig Par-delà l'Eau 9, te 1495 Marbais, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS908) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de "SPRL Prev'Eau", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de l'Hôtel 4, te 7090 Steenkerque, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS913) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de "SA Ets Denis Legrand", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Combattants 58, te 1450 Chastre, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS919) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de heer Luc Cannuyer, woonachtig rue de Thoricourt 55, te 7830 Graty, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS922) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 26 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022635 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit waarbij machtiging van handtekening wordt verleend aan de directeur-generaal van het Directoraat-generaal Basisgezondheidszorg en Crisisbeheer type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006011311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de adjunct-regeringscommissaris bij de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 26/06/2006 pub. 24/07/2006 numac 2006022671 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van een lid van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde, houders van de bijzondere beroepstitel van algemene tandarts sluiten wordt de heer Bernard Bienaime, woonachtig chemin Vert 14b, te 6460 Chimay, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS923) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 26 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SCRL Sanibert", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Saint-Fiacre 78A, te 5620 Saint-Aubin, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS355) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SPRL Taillet et fils", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de Huppaye 41, te 1315 Glimes, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS829) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer Rudi Vogel, woonachtig rue H. Parmentier 4, te 1440 Woutersbrakel, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS901) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SPRL Chauffage Fraipont M.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Sergent Collin 4, te 5030 Beuzet, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS905) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SC M.E.P.", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Aux Fontaines 118, te 4480 Engis, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS912) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SA Ent. D'Andrea et fils", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is allée de Morfayt 1, te 6120 Ham-sur-Heure, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS920) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer François Brune, woonachtig rue de Berneau 100, te 4600 Wezet, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS921) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SPRL Sabrulco", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Camp Romain 20, te 1300 Waver, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS924) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SPRL Severin", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Champs 49, te 4020 Luik, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS925) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de "SA Naturhome-Nordchalet", waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Deiffelt 33, te 6670 Gouvy, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS927) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten, wordt de heer Michel Dambreme, woonachtig rue de Seneffe 11, te 6230 Obaix, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS928) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer Daniel Fleis, woonachtig rue de la Station 210, rez, te 6200 Châtelet, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS931) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Bij ministerieel besluit van 27 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022632 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 februari 2002 tot vaststelling van de bijzondere criteria voor de erkenning van geneesheren-specialisten, stagemeesters en stagediensten voor de specialiteit van gerechtelijke geneesku type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de ordehandhavingskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 27/06/2006 pub. 14/07/2006 numac 2006000412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de motorrijderskledij van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus sluiten wordt de heer Olivier Robillard, woonachtig Ry de Potte 30, te 5580 Rochefort, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS933) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 27 juni 2006.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^