Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 20 januari 2006 wordt de heer Joseph Banier, directeur, op 1 juni 2006 in ruste gesteld. Bij ministerieel besluit van 26 april 2006 wordt de heer Gabriel Chaidron, directeur, op 1 september 2006 in Bij ministerie

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203060
pub.
26/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Personeel Bij ministerieel besluit van 20 januari 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 20/03/2006 numac 2006200907 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 14 en programma 05 van organisatieafdeling 30 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 20/01/2006 pub. 15/02/2006 numac 2006035209 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de bevolkingsprojecties voor de toepassing van de programmacijfers voor de welzijnsvoorzieningen in de thuiszorg sluiten wordt de heer Joseph Banier, directeur, op 1 juni 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 26 april 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 26/04/2006 pub. 16/06/2006 numac 2006201966 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 30 en programma 05 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten wordt de heer Gabriel Chaidron, directeur, op 1 september 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 7 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202072 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 07 van organisatieafdeling 10 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202073 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 40 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006202067 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 02 van organisatieafdeling 51 en programma 06 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 10/07/2006 numac 2006022546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 april 2000 tot delegatie van tekenbevoegdheid aan bepaalde ambtenaren van de Dienst voor het Leefmilieu voor de toelatings- of erkenningsakten op het stuk van de bestrijdingsmiddelen e type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 18/07/2006 numac 2006022616 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 februari 1999 betreffende de handel en het gebruik van producten die bestemd zijn voor het voederen van dieren type ministerieel besluit prom. 07/06/2006 pub. 27/06/2006 numac 2006011276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende erkenning van een instelling die de opleiding van bestuurders van transporteenheden die gevaarlijke goederen van de klasse 1 over de weg vervoeren verstrekt sluiten wordt de heer Gustave Escouflaire, inspecteur-generaal, op 1 december 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 19 juni 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 13/07/2006 numac 2006036042 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 28/06/2006 numac 2006014146 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald type ministerieel besluit prom. 19/06/2006 pub. 31/07/2006 numac 2006202408 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten wordt de heer Pierre Grayet, eerste attaché, op 1 november 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 12 augustus 2006 wordt Mevr. Armande Clerinx, arrondissementscommissaris, op 1 oktober 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 21 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/08/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006003420 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan sluiten wordt de heer Jacques Retif, eerste attaché, op 1 augustus 2006 in ruste gesteld.

Bij ministerieel besluit van 22 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 24/08/2006 numac 2006022861 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 november 2001 betreffende de bestrijding en uitroeiing van bluetongue type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 02/10/2006 numac 2006009738 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van secretarissen van de Commissies van Toezicht te Lantin type ministerieel besluit prom. 22/08/2006 pub. 09/10/2006 numac 2006203181 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten wordt de heer Bernard Wang, directeur, op 1 november 2006 in ruste gesteld.

Bij besluit van de secretaris-generaal van 20 juli 2006 wordt de heer Georges Gillain op 16 augustus 2006 tot de proeftijd toegelaten als attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^