Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 29 september 2006
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 27 juli 2006 wordt de beslissing van 8 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de CVBA "Intercommunale de Mouscron" Mevr. Hackx als bestuurder aanwijst ter v Bij ministerieel

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2006203104
pub.
29/09/2006
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Plaatselijke besturen Bij ministerieel besluit van 27 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten wordt de beslissing van 8 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de CVBA "Intercommunale de Mouscron" Mevr. Hackx als bestuurder aanwijst ter vervanging van de heer Vandekasteele.

Bij ministerieel besluit van 27 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022797 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 tot vaststelling van de chemische vormen van en de zuiverheidscriteria voor nutriënten die voor voedingssupplementen mogen gebruikt worden sluiten wordt de beslissing van 29 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de CVBA "Société intercommunale mouscronnoise de gaz et d'électricité" de rekeningen 2005 van de intercommunale bekrachtigt.

Bij ministerieel besluit van 7 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en van de leden van de Examencommissie van matroos voor de binnenvaart type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 16/08/2006 numac 2006022806 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende gebruikstoelating van vaccins voor diergeneeskundig gebruik ter voorkoming van eendenpest type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie voor het verlenen van Rijnschipperspatenten type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Commissie belast met het houden van het examen van de gegadigden voor het radardiploma voor de Rijn type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 05/09/2006 numac 2006011375 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van bevoegde instanties, aangewezen instanties en beproevingslaboratoria genomen in toepassing van de artikelen 10, 11 en 12 van het koninklijk besluit van 18 mei 1994 betreffende de elektromagnetische type ministerieel besluit prom. 07/08/2006 pub. 21/09/2006 numac 2006014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit houdende verlenging van de mandaten van de voorzitter en de leden van de Examencommissie belast met de organisatie van de examens over de vakkennis met het oog op het behalen van de vaarbewijzen A en B sluiten wordt de beslissing van 29 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron" in haar punt 9 de heer Alain Piret als vertegenwoordiger van de NV Electrabel aanwijst ter vervanging van de heer Georges Van Overmeire, ontslagnemend.

Bij hetzelde besluit wordt de beslissing van 29 juni 2006 goedgekeurd, waarbij de gewone algemene vergadering van de vennoten van de CVBA "Société intercommunale pour la distribution du gaz et de l'électricité dans la région de Mouscron" in haar punt 9 Mevr. Lynda Hackx als commissaris ter vertegenwoordiging van de overheid aanwijst ter vervanging van de heer Philippe Vandekasteele, overleden.

Bij ministerieel besluit van 10 augustus 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/08/2006 pub. 10/01/2007 numac 2006007329 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2004 houdende benoeming van de leden van het Comité van beheer van het Nationaal Geografisch Instituut sluiten wordt de beslissing van 11 mei 2006 goedgekeurd, waarbij de raad van bestuur van de CVBA "Intercommunale hennuyère de financement" de heer Yves Depaux, gemeenteraadslid in Moeskroen, als bestuurder en ondervoorzitter heeft aangewezen ter vervanging van de heer Philippe Vandekasteele, overleden.

MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 10 juli 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 10/07/2006 pub. 22/08/2006 numac 2006022802 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 10/07/2006 pub. 17/07/2006 numac 2006022687 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de Voorzitter van de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen type ministerieel besluit prom. 10/07/2006 pub. 25/07/2006 numac 2006022686 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van huisartsenkringen en tot wijziging van de ministeriële besluiten van 12 maart 2003 en van 28 mei 2003 houdende erkenning van huisartsenkring sluiten wordt de beraadslaging van 27 maart 2006 vernietigd, waarbij het college van burgemeester en schepenen van Moeskroen een negatief advies heeft uitgebracht over het verlof zonder wedde dat de heer Alain Denys, onderbureauchef, heeft aangevraagd voor de periode van 1 april 2006 tot 31 maart 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^