Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 16 augustus 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 12 april 2007, wordt de heer Pascal Roland, ambtenaar van de klasse A1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen - Overeenk

bron
regie der gebouwen
numac
2007002155
pub.
16/08/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

REGIE DER GEBOUWEN


Overplaatsing Bij ministerieel besluit van 12 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 26/04/2007 numac 2007022568 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de forfaitaire daglonen voor de berekening van de bijdragen voor sociale zekerheid verschuldigd voor de handarbeiders wier loon geheel of gedeeltelij type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 25/04/2007 numac 2007000364 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot samenstelling van de Commissie Opleiding Bewaking type ministerieel besluit prom. 12/04/2007 pub. 30/04/2007 numac 2007022529 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten sluiten, wordt de heer Pascal Roland, ambtenaar van de klasse A1 bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen - Brusselse Buitendiensten 1 - Central Gate, met ingang van 15 januari 2007.

Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de zestig dagen na deze bekendmaking.

Het verzoekschrift hiertoe dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, Wetenschapstraat 33, te 1040 Brussel te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^