Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 15 juni 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. An - wordt benoe

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2007011321
pub.
15/06/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE


Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 6 juni 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 15/06/2007 numac 2007003316 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1964 betreffende de toekenning van een vergoeding wegens verblijf- en omreiskosten aan sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007003340 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2000 tot uitvoering van het koninklijk besluit van 17 februari 2000 betreffende de beperkende maatregelen tegen de Taliban van Afghanistan type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011318 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 06/06/2007 pub. 25/06/2007 numac 2007011317 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een door een beheersvennootschap aangewezen persoon, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten sluiten, dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking : - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door Mevr. An Van de Vijver, werkend lid, van de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten; - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten : de heer Alain Bourda, werkend lid, als vertegenwoordiger van de Socialistische Mutualiteiten.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^