Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007, werd de onderneming BRUSSELS RECYCLING METAL NV erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een p De erke

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031506
pub.
05/12/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de rijwiel- en motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor dentaaltechnicus en begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 17/10/2007 numac 2007014297 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de constructievoorschriften en voorwaarden waaraan mobiele rollenremmeters dienen te voldoen, welke gebruikt worden bij de controle van de werking van de reminrichting, bij de technische controle langs de weg van type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachttoelage aan de personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007023412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2007-2008 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling sluiten, werd de onderneming BRUSSELS RECYCLING METAL NV erkend als beheerder van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur voor een periode van vijf jaar die loopt vanaf de datum van de ondertekening van het besluit.

De erkenning draagt het nummer 07/DEEE/03.

Bij ministerieel besluit van 11 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 11/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009099 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende verlenging van mandaten van leden van de Commissie van Toezicht sluiten, werd het ministerieel besluit van 10 november 2006, gewijzigd ten gevolge van een naamsverandering van de firma DEMETS CONTAINERS NV in SITA RECYCLING CENTER NV.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^