Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 05 december 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007 werd de NV BRUSSELS RECYCLING METAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van

bron
ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2007031507
pub.
05/12/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST


Ophaler van gevaarlijke afvalstoffen Bij ministerieel besluit van 12 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011509 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissie voor de elektrotechnische activiteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011510 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor dentaaltechnicus en begrafenisondernemer type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007003478 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot bepaling van nadere regels tot omzetting van de richtlijn betreffende markten voor financiële instrumenten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 24/10/2007 numac 2007203206 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 26/10/2007 numac 2007011508 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Franstalige centrale examencommissies voor de rijwiel- en motorvoertuigenactiviteiten type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 31/10/2007 numac 2007023412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot verlening van afwijkingen voor het seizoen 2007-2008 van de in artikel 36, 7°, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren opgenomen verbodsbepaling type ministerieel besluit prom. 12/10/2007 pub. 23/10/2007 numac 2007000901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot toekenning van een wachttoelage aan de personeelsleden van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die wachtdienst verzekeren sluiten werd de NV BRUSSELS RECYCLING METAL erkend als ophaler van gevaarlijke afvalstoffen voor een periode die loopt vanaf de dag van ondertekening voor een periode van achttien maanden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^