Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 19 januari 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 28 november 2006 zijn erkend als ondergrondse holten van wetenschappelijk belang de « Grottes des Moines et du Vieux Banc » alsook de « Galerie de la Source de la Rochette ». De toegang daarvan is geleg Geme

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007200186
pub.
19/01/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Natuurbehoud Bij ministerieel besluit van 28 november 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 01/12/2006 numac 2006003542 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2006-2011, en de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2006-2014 type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 25/01/2007 numac 2007200146 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 03 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 21/12/2006 numac 2006036989 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 september 2005 tot vaststelling van de voorschriften betreffende uitzonderingsbepalingen voor zaaizaad en pootaardappelen in de biologische productiemethode type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 05/12/2006 numac 2006011533 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van de Penningmeester van het Commissariaat van de Belgische Regering bij de Internationale Tentoonstelling van Shanghai 2010 type ministerieel besluit prom. 28/11/2006 pub. 22/12/2006 numac 2006010039 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende ontslag van leden van de Commissie van Toezicht te Lantin sluiten zijn erkend als ondergrondse holten van wetenschappelijk belang de « Grottes des Moines et du Vieux Banc » alsook de « Galerie de la Source de la Rochette ». De toegang daarvan is gelegen op het perceel gekadastreerd als volgt : Gemeente Hastière, sectie B, perceel nr 4k, toebehorend aan de VZW « Domaine de Freyr » en opgenomen op het bijgevoegde plan.

Genoemd plan ligt ter inzage bij het « Direction générale des Ressources naturelles et de l'Environnement, Division de la Nature et des Forêts », avenue Prince de Liège 15, te 5100 Jambes.

Bij ministerieel besluit van 5 december 2006Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200298 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200283 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 04 van organisatieafdeling 50 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200299 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 04 en 06 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 08/12/2006 numac 2006009989 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van een selectiecomité belast met de evaluatie van de kandidaturen voor de installatie van de ondersteunende cel van de Veiligheid van de Staat type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200289 bron ministerie van het waalse gewest en waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200285 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03, 04 en 06 van organisatieafdelingen 50, 51, 52 en 53 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 type ministerieel besluit prom. 05/12/2006 pub. 02/02/2007 numac 2007200302 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 03 van organisatieafdeling 30 en programma 06 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2006 sluiten dat in werking treedt op de dag van zijn bekendmaking in het Belgisch Staatsblad, worden de heren Xavier Rollin en Serge Wasterlain respectievelijk benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de « Conseil supérieur wallon de la Pêche » (Waalse Hoge Visraad). De mandaten eindigen op 16 juli 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^