Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 30 april 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007 wordt de "SA Euraceta" vanaf 22 maart 2007 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval en gevaarlijke afval. Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007 wordt de Bij ministerieel besluit

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007201304
pub.
30/04/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 22 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 22/05/2007 numac 2007201575 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 30 en programma 07 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/03/2007 pub. 10/04/2007 numac 2007003159 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 maart 2004 betreffende het fiscaal stelsel van drankverpakkingen onderworpen aan verpakkingsheffing en producten onderworpen aan milieutaks sluiten wordt de "SA Euraceta" vanaf 22 maart 2007 voor vijf jaar erkend als analyselaboratorium voor afval en gevaarlijke afval.

Bij ministerieel besluit van 30 maart 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 06/07/2007 numac 2007011371 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 19/06/2007 numac 2007011308 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 11/04/2007 numac 2007000291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 december 1998 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van de gesloten centra onder het beheer van de Dienst Vreemdelingenzaken type ministerieel besluit prom. 30/03/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003191 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de afschaffing van de sectie der accijnzen van De Pinte en de oprichting van de sectie der accijnzen van Deinze - 2 bij de Administratie der douane en accijnzen sluiten wordt de VZW "La Poudrière" vanaf 30 maart 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling sluiten wordt de "SA Abo" vanaf 2 april 2007 voor drie jaar erkend als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest voor de volgende categorie projecten : 6. "Afvalbeheer". Bij ministerieel besluit van 2 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 13/04/2007 numac 2007035541 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde st type ministerieel besluit prom. 02/04/2007 pub. 27/04/2007 numac 2007035588 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2005 betreffende de vaststelling van de modaliteiten van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling sluiten wordt de "SA Wos Hautrage" vanaf 2 april 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT'S. Bij ministerieel besluit van 3 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022540 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de "SA Expro" vanaf 22 november 2006 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 3 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022536 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022535 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022540 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022542 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022539 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van stagemeesters in de huisartsgeneeskunde type ministerieel besluit prom. 03/04/2007 pub. 23/04/2007 numac 2007022543 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende verlenging van de erkenning van een stagemeester in de huisartsgeneeskunde sluiten wordt de "SA Shanks Liège Luxembourg" vanaf 3 april 2007 voor drie jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën, PCB/PCT's, ziekenhuis- en gezondheidszorgafval van klasse B2.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^