Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 24 juli 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 april 2007 wordt de « Groupe A.E.P. SCRL » vanaf 27 april 2007 in het kader van projecten i.v.m. landelijke herkaveling voor vijf jaar als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest erken 1. "R

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007202357
pub.
24/07/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202104 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 30 en programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022933 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan 'De Sleutel' ter ondersteuning van het project 'Ouderwinkel voor verslaving' type ministerieel besluit prom. 27/04/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022934 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan de Stad Luik ter ondersteuning van het "Pilootproject inzake de behandeling door middel van diacetylmorfine" sluiten wordt de « Groupe A.E.P. SCRL » vanaf 27 april 2007 in het kader van projecten i.v.m. landelijke herkaveling voor vijf jaar als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest erkend voor de volgende categorieën projecten : 1. "Ruimtelijke ordening, stedenbouw, handels- en vrijetijdsactiviteiten";3. "Mijnen en steengroeven";8. "Vergunningen voor landbouwexploitatie". Bij hetzelfde besluit wordt de aangevraagde erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken geweigerd voor de volgende categorie projecten : 2. "Projecten inzake infrastructuur, vervoer en communicatie". Bij ministerieel besluit van 22 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/05/2007 pub. 10/07/2007 numac 2007027094 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit betreffende de onteigening voor aanlegwerken van de collector van Tombroek - Moeskroen type ministerieel besluit prom. 22/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007022556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het model van certificaat en de aanvraag tot het bekomen van het certificaat bedoeld in artikel 41quinquies van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maa type ministerieel besluit prom. 22/05/2007 pub. 23/11/2007 numac 2007203388 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot aanwijzing van de ambtenaren en personeelsleden die belast worden met controle, toezicht en met de vaststelling van overtredingen van het decreet van 1 april 2004 betreffende de toeristische bezienswaardigheden sluiten wordt de « SA Rendac C.E.S. » vanaf 22 mei 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties sluiten wordt de « SA Vidange Loiseau » vanaf 30 mei 2007 voor vijf jaar erkend als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte oliën.

Bij ministerieel besluit van 30 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 10/08/2007 numac 2007202483 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 50 en programma 01 van organisatieafdeling 51 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 30/05/2007 pub. 13/06/2007 numac 2007015090 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende uitvoering van het koninklijk besluit van 24 september 2006 betreffende de subsidiëring van programma's en projecten voorgelegd door de erkende niet-gouvernementele ontwikkelingsorganisaties sluiten wordt de NV Hoyer België vanaf 30 mei 2007 voor vijf jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's.

Bij ministerieel besluit van 31 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202077 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « FARES » voor het project voor sensibilisatie voor de kwalijke gevolgen van roken in het kader van de « Beau Vélo de Ravel » type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor rookstopbegeleiding in groep voor sportclubs type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 82 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en tot vaststelling van de globale projecten in de sectoren die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202130 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Ve type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor een programma rond het meten van blootstelling aan passief roken in ziekenhuizen sluiten wordt de NV Algemeen Vervoer Dender & Schelde vanaf 31 mei 2007 voor drie jaar erkend als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen, afgewerkte oliën en PCB/PCT's in A.D.R.- en G.R.V.-colli's of in bulk.

Bij ministerieel besluit van 31 mei 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 26/06/2007 numac 2007202077 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot intrekking van het ministerieel besluit van 21 mei 2003 waarbij de vestiging van het vliegveld van Cerfontaine wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan « FARES » voor het project voor sensibilisatie voor de kwalijke gevolgen van roken in het kader van de « Beau Vélo de Ravel » type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023026 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor rookstopbegeleiding in groep voor sportclubs type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 22/06/2007 numac 2007022905 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 82 van de wet van 23 december 2005 betreffende het generatiepact en tot vaststelling van de globale projecten in de sectoren die onder de bevoegdheid van de federale overheid vallen type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 28/06/2007 numac 2007202130 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen in de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 21/06/2007 numac 2007014206 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 februari 2005 houdende toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer die zijn gedetacheerd bij de Permanente Ve type ministerieel besluit prom. 31/05/2007 pub. 11/07/2007 numac 2007023025 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie aan het « BELTA » voor een programma rond het meten van blootstelling aan passief roken in ziekenhuizen sluiten wordt de NV Algemeen Vervoer Dender & Schelde vanaf 31 mei 2007 voor drie jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van de categorieën 1, 2 en 3.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^