Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 25 oktober 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Energie Bij ministerieel besluit van 24 september 2007, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de heer Jean-Michel Brismée, woonachtig rue du Gros Tilleul 4, te 7604 Braffe, als zonneboilerinstallateur erkend. Deze erkenning Bij ministeriee

bron
ministerie van het waalse gewest
numac
2007203216
pub.
25/10/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

MINISTERIE VAN HET WAALSE GEWEST


Energie Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de heer Jean-Michel Brismée, woonachtig rue du Gros Tilleul 4, te 7604 Braffe, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1159) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de heer Guy Chantry, woonachtig rue Albert Beriot 21, te 7332 Sirault, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1140) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Maintenance technique immobilière SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is chaussée de Rixensart 6, te 1380 Lasne, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1158) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Henrytherm SA », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Clair Champs 128, te 5351 Haillot, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1157) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « E.T.C. SA », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is route Charlemagne 25, te 5660 Couvin, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1156) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Idevy SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Maréchal Foch 25, te 6760 Virton, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1155) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « CB Chauffage SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Longue 21, te 1370 Piétrain, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1154) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Trefois SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Station 35, te 5030 Beuzet, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1153) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Intérieur & Chaleur SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Lorraine 35, te 6030 Marchienne, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1151) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Cogetech SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is drève de Mehagne 18, te 4053 Embourg, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1150) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Freddy Sacre & fils SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue des Rouaux 3, te 5536 Courrière, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1149) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 24 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007023357 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende inrichting van de comptabiliteit van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie sluiten, dat in werking treedt op 24 september 2007, wordt de vennootschap « Chauffage Mathieu et Théodor SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Wallerode 35A, te 4780 Saint-Vith, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS227) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 24 september 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de heer François Charles, woonachtig rue des Tilleuls 28, te 5680 Romerée, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1136) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de heer Michel Goret, woonachtig rue de Flobecq 367, te 7804 Ostiches, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1137) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de heer Nicolas Roger, woonachtig place G. Wargnies 2, te 7191 Ecaussinnes, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1138) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de heer Jacky Denis, woonachtig rue de la Ferme 2, te 6791 Halanzy, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1139) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de heer André Guillaume, woonachtig rue du Village 28, te 6800 Libramont, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1141) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « RD Chauffage SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Abel-Wart 233, te 7170 Fayt-lez-Manage, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1142) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Vanoverberghe-Van Simaeys SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de la Scierie 6, te 7711 Dottignies, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1143) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Clerbois Chauffage SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is Kapitein Piretlaan 57, te 1150 Brussel, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1144) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Chauffage Loyers SCRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de Froidin 1A, te 5501 Lisogne (Dinant), als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1145) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Etienne Deville SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue d'Onthaine 40, te 5590 Achêne, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1146) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Au Coin du Feu SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue Aubry 56, te 7100 Haine-Saint-Paul, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1147) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten, dat in werking treedt op 3 oktober 2007, wordt de vennootschap « Heerlein-Wattiez & Meurisse SPRL », waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is rue de Condé 28, te 7900 Leuze-en-Hainaut, als zonneboilerinstallateur erkend.

Deze erkenning (ref. IS1148) wordt verleend voor een verlengbare periode van twee jaar, die ingaat op 3 oktober 2007.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^