Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 26 november 2007
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007, dat in werking treedt op 1 oktober 2007, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer René Meyskens. Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van direc Bij minis

bron
waals ministerie van uitrusting en vervoer
numac
2007203384
pub.
26/11/2007
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

WAALS MINISTERIE VAN UITRUSTING EN VERVOER


Personeel Bij ministerieel besluit van 21 september 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/09/2007 pub. 15/10/2007 numac 2007012607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot aanwijzing of erkenning van de leden van de raad van beroep bij de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg sluiten, dat in werking treedt op 1 oktober 2007, wordt eervol ontslag uit zijn functies van eerste attaché verleend aan de heer René Meyskens.

Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van directeur te dragen.

Bij ministerieel besluit van 3 oktober 2007Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 18/02/2008 numac 2008009098 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden bij de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 22/10/2007 numac 2007023386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de toepassingsmodaliteiten met betrekking tot de identificatie van de paarden sluiten wordt het ministerieel besluit van 24 augustus 2007 houdende mutatie van de heer Michel Cloes, attaché, ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2007, dat uitwerking heeft op 1 juli 2007, worden Mevr. Françoise Jouretz en de heren Jean-Michel Fiasse, Guy Grégoire en Gunter Veiders door verhoging in graad bevorderd tot eerste attaché.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^